Spelregels | Terms of use | Privacy | Algemene voorwaarden
Mijn editie enigma Abonnementsinformatie Adverteren

Beste puzzelaar, op 2 december is de laatste editie enigma verschenen. Op deze site kunt u nog tot half februari terecht voor het inzien van de uitgewerkte oplossingen en de namen van de winnaars van de laatste editie enigmas. Als u de antwoorden van het nieuwe puzzelblad wilt invullen, kunt u daarvoor terecht op www.puzzelbrein.nl.

Privacy

1. Privacy Regeling
Deze Privacy Regeling beschrijft hoe Calatus BV h.o.d.n. Editie Enigma de privacy van de gebruiker van de website regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruikers van de website wordt verzameld. Door gebruik van de website van Editie Enigma, gaat de gebruiker akkoord met de bepalingen van deze Privacy Regeling. Editie Enigma verzoekt gebruikers deze Privacy Regeling voor gebruik van de website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met deze Privacy Regeling, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

2. Aard te bewaren informatie
Nu en in de toekomst verzamelt Editie Enigma informatie over de gebruikers van deze website. Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens als naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook niet-persoonlijke informatie, zoals het gebruik van de producten. Deze informatie kan via de website worden verzameld, maar ook op andere wijze, zoals bijvoorbeeld via marktonderzoek. Doel hiervan is het product en het aanbod aan te kunnen passen en evt. uitbreiden, afhankelijk van de wensen van de consument. Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen.

3. Doel bewaren informatie
Verzamelde informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren, gebruikersgemak van onze website te optimaliseren en gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat daarbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan Editie Enigma wordt verstrekt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners. Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie, worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert Editie Enigma het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Denk aan serienummers en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van producten.

4. Veranderingen aan de Privacy Regeling
In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en de doelen waartoe dit gebeurt veranderen. Editie Enigma zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacy Regeling uitdrukkelijk vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacy Regeling kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres. Editie Enigma zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

5. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
Wilt u door ons bewaarde informatie wijzigen of vindt u dat informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, meld ons dit dan via post of e-mail. Editie Enigma zorgt dan voor aanpassing of schrappen van de gegevens, met uitzondering van informatie die wettelijk vereist is.

6. Veiligheid
Wij gebruiken standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Editie Enigma is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van informatie of toegang tot de website. Editie Enigma adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

7. Adres gebruiker website
Gebruikers zijn verplicht Editie Enigma van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang Editie Enigma geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij Editie Enigma bekende gegevens tussen partijen geacht juist te zijn. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de gebruiker/klant. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze aansprakelijk voor door hem/haar bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

8. Contactgegevens Editie Enigma
Wij zijn bereikbaar via de volgende gegevens:

Correspondentie:
Bezoekadres:
Telefoon:


E-mailadres:
Website:
Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven
Mark 4, 5504 MJ Veldhoven
Nederland: 0900-2030123, België: 078-353549
maandag tot vrijdag van 10.00-13.00 uur, met uitzondering van feestdagen (NL 100ct per gesprek)
info@editieenigma.nl
www.editieenigma.nl


Abonnement Editie Enigma