Spelregels | Terms of use | Privacy | Algemene voorwaarden
Mijn editie enigma Abonnementsinformatie Adverteren

Beste puzzelaar, op 2 december is de laatste editie enigma verschenen. Op deze site kunt u nog tot half februari terecht voor het inzien van de uitgewerkte oplossingen en de namen van de winnaars van de laatste editie enigmas. Als u de antwoorden van het nieuwe puzzelblad wilt invullen, kunt u daarvoor terecht op www.puzzelbrein.nl.

Abonnementsinformatie

Abonneren

Editie enigma verschijnt 4 wekelijks. Voor het betalen van het abonnementsgeld wordt een factuur toegestuurd, zodat u alles zelf in de hand heeft. U kunt Calatus BV ook machtigen voor een automatische incasso, u heeft dan een voordeel van € 2,50 per betaling. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd conform de wetgeving per 01-12-2011, tenzij uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum opgezegd wordt. (vervaldatum is de datum van het laatste exemplaar van uw lopende abonnement)
 
Prijzen
Betaalperiode Aantal edities Automatische incasso Nota
Los 1 € 10,35 € 12,85
Kwartaal 3 € 29,85 € 32,35
Halfjaar 7 € 65,80 € 68,30
Jaar 13 € 94,25 € 96,75

Deze prijzen zijn inclusief een betalingskorting van 5% bij tijdige betaling, bij automatische incasso geldt deze korting altijd.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calatus BV en/of andere auteursrechthebbenden verveelvoudigd worden.

Afbeeldingen van prijzen in de uitgave kunnen afwijken van de uit te reiken prijzen. Voor eventuele drukfouten of anderszins niet correct weergegeven of onjuiste informatie kan Calatus BV niet aansprakelijk worden gesteld.

Calatus BV legt van haar klanten in het kader van haar dienstverlening ondermeer naam en adresgegevens vast. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om abonnees en klanten te informeren over aanbiedingen. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door onze partners om klanten te informeren over relevante aanbiedingen. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Calatus BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven, afdeling klantenservice editie enigma.Abonnement Editie Enigma